almendra-3.jpg
خانه / پوست فندق

پوست فندق

می, 2019

  • 22 می

    صادرات پوست بادام ، پسته ، فندق و گردو ثروتهای ناشناخته

    صادرات پوست بادام ، پسته ، فندق و گردو ۰۹۱۲۰۷۷۴۱۲۸

    در جهان امروز به لطف توانایی های خدادادی علمی به بشر می توان از هر چیزی استفاده بهینه کرد. از جمله از پوست خشکبار می توان استفاده های مهم فراوانی برد. به این علت صادرات پوست بادام ، صادرات پوست پسته ، فندق و گردو به عنوان یک ثروت های …

تماس بگیرید اینستاگرام واتساپ ایمیل