almendra-3.jpg
خانه / چغاله بادام

چغاله بادام

آوریل, 2019

  • 1 آوریل

    قیمت عمده فروش چغاله بادام نوبرانه ۹۸

    قیمت بادام مامایی تازه

    فروش چغاله بادام یکی از اشتغالات ما در بهار هر سال است . در سال ۹۸ نیز در فروردین ماه ۳ نوبرانه وارد بازار خوراکی ها می شود. چغاله بادام یکی از این نوبرانه هاست . چغاله بادام نوبرانه ۹۸ در اواسط فروردین سال ۹۸ چغاله بادام نوبرانه در بازار …

تماس بگیرید اینستاگرام واتساپ ایمیل